Onderwijsevaluatie 2016-2017 (semester 2)

De evaluatieperiode is afgesloten.

Waarom zou ik deelnemen aan deze enquête?

We erkennen dat het invullen van deze enquĂȘte enige inspanning en tijdsinvestering vergt. Daarom is het belangrijk dat je weet wat met juist met de resultaten gebeurt. De individuele resultaten worden bezorgd aan de betrokken docent, de opleidingsraadvoorzitter, de decaan en de vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid. De docent kan de resultaten gebruiken om de kwaliteit van zijn onderwijs in te schatten en indien nodig bij te sturen. Indien de deelname voldoende hoog is, komt het individuele resultaat terecht in het onderwijsdossier van de docent. Dit dossier wordt o.m. geraadpleegd bij bevorderingsprocedures.