Onderwijsevaluatie 2016-2017 (semester 2)

De evaluatieperiode is afgesloten.

Verwerking van gegevens garandeert anonimiteit
  • De resultaten bevatten geen identiteitsgegevens tenzij je deze zelf bij een vraag hebt ingevuld.
  • Jouw VUB-NetID waarmee je moet inloggen, wordt enkel gebruikt om je toegang te kunnen geven tot jouw studieprogramma van het afgelopen semester en om te kunnen nagaan welke studenten reeds hebben ingelogd op de evaluatiesite.
  • De docentgebonden resultaten worden gerapporteerd op een resultaatfiche. Zo'n fiche is enkel geldig als er drie of meer studenten hebben geëvalueerd. Ongeldige fiches worden niet gerapporteerd.